Testy sprawnościowe w sekcji AZS Poznań

Testy sprawnościowe w sekcji AZS Poznań

Testy sprawnościowe w naszej sekcji przeprowadzane są dwa razy w roku. Przed letnim sezonem startowym tj. pod koniec kwietnia a także przed zimowym sezonem startowym tj. na początku listopada. Regularnie w testach tych uczestniczy ok. 50 zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych. Począwszy od krasnali aż do seniorów. W ten sposób już od 6 lat tworzymy bazę danych naszych zawodników na przestrzeni ich kariery sportowej. Pozwala nam to obserwować rozwój sprawnościowy naszych zawodników. Testy przeprowadzamy na wysokiej klasie sprzęcie, który posiada nasza sekcja. Zawodnicy poddawani są 6 testom. Są to testy zalecane przez PZT.

 • bieg na 5m z miejsca
 • bieg na 5m z nabiegu
 • bieg wahadłowy
 • wieloskoki 5
 • rzut piłką lekarską 2kg
 • wyciskanie na dynamometrze

Po testach dokonywane są zestawienia wyników i porównywane z 2 próbami z ostatnich testów.

Każdy z trenerów tenisa otrzymuje te zastawienia do porównania i przeanalizowania. Następnie wyniki testów omawiane są przez wszystkich trenerów na radzie trenerskiej. Jest to bardzo dobra praktyka pozwalająca nam w sposób profesjonalny prowadzić naszych zawodników. Oprócz tego każdy zawodnik ma wgląd do swoich wyników. Testy SA także omawiane z poszczególnymi zawodnikami. Przedstawiamy im nasze spostrzeżenia. Staramy się aby nasi zawodnicy świadomie uczestniczyli w tym procesie.

Uczestniczyłem w wielu sympozjach trenerskich na które przyjeżdżało wielu wybitnych trenerów z całej Europy. Wszyscy zgodnie stwierdzali, ze nie ma pracy i postępów w sporcie bez testów sprawnościowych.

Na XVI Sympozjum Trenerów Tenisa , które odbyło się w Puszczykowie 9-11 kwietnia 2010r. trener przygotowania fizycznego Niemiec – Aleksander Ferrautii przedstawił nam testy, którym poddawani są wszyscy tenisiści w Niemczech. Oni poszli jeszcze dalej. Testy te obejmują:

 • test mięśni brzucha, grzbietu , skok dosiężny
 • bieg na odcinkach 5, 10, 20 m
 • rzut piłką lekarską 2kg
 • rzut piłką lekarską – forhend i backhend
 • test siły serwisu – prędkość
 • test równoważny na platformie
 • wyciskanie na dynamometrze (uważają że ten test świadczy o sile całego organizmu)
 • test siły barków – pompki

Terminy testów każdorazowo ogłaszane są na tablicach ogłoszeniowych naszej sekcji. Regularnie zapraszamy zawodników innych klubów , aby mogli sprawdzić się na tych testach.Testy są bezpłatne. Ku naszemu zdziwieniu nikt jeszcze nie skorzystał z naszego zaproszenia. Choć regularnie daty testów są ogłaszane w gazecie – Głos Wielkopolski.

Autor: Andrzej Penconek

Leave a Comment